STIFTELSEN STOCKHOLMS KRISTLIGA YNGLINGAFÖRENINGS STIPENDIEFOND

Stiftelsens intäkter består av avkastningen från förvaltningen av dess kapital som är placerad i olika finansiella tillgångar samt anslag från stiftelsens grundare Stockholms Kristliga Ynglingaförening.

Under 2023 beviljades 485.000 kronor i stipendier fördelade på 27 stipendiater.

Stiftelsens styrelse består av Lennart Molin, ordförande, Göran Johansson, kassör, och LarsOlov Eriksson. Revisor är auktoriserade revisorn Camilla Andersson. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län. Styrelsen beslutar om vem som tilldelas stipendium och med vilket belopp. Besluten kan inte överklagas.

När styrelsen beslutar om stipendier adjungeras en representant med en personlig suppleant utsedd av EFS och två representanter med varsin personlig suppleant utsedda av Equmeniakyrkan.